Místa omezující odtokové poměry


K.ú. Újezdec u Osvětiman, Újezdecký potok h.p. 4-13-02-030

Odtokové poměry snižují především propustkem při křížení Újezdeckého potoka s pozemní komunikací. Propustek může být ucpán naplaveninami. Zatrubnění kříží silnici II/426 (par. č. 1978/1).


K.ú. Újezdec u Osvětiman, Újezdecký potok h.p. 4-13-02-030

Odtokové poměry snižují výpustí z hráze. Výpustek může být ucpán naplaveninami a je znemožněn přirozený odtok. (par. č. 1095/5).


K.ú. Újezdec u Osvětiman, Újezdecký potok h.p. 4-13-02-030

Odtokové poměry snižují především propustkem při křížení korýtka s pozemní komunikací. Propustek se může být ucpán naplaveninami. Místo přímo ohrožuje (par. č. 1978/1).


Místa omezující odtokové poměry v Újezdci z POVIS


Popis a poloha míst omezující odtokové poměry v dPP obce Újezdec


Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Újezdec