Hydrologické údaje


Obec Újezdec leží v charakteristické kopcovité krajině Kyjovské pahorkatiny, která se rozkládá mezi horským masívem Chřibů a údolní nivou řeky Moravy. Okolní krajina je intenzívně zemědělsky využívaná, jižní svahy jsou využívány k pěstování vinné révy. Vymezené viniční tratě náleží do bzenecké vinařské oblasti. Lesní porost lze nalézt takřka výhradně pouze jako doprovodnou zeleň vodotečí. Jedinou význačnější vodotečí je místní potůček pramenící v oblasti současné zastávky autobusu a protékající žlebem ve středu obce.


Klimaticky spadá území obce do teplé oblasti klimatických jednotek s dlouhým a poměrně suchým létem, teplým jarem a podzimem a krátkou, suchou zimou. Průměrný roční úhrn srážek dosahuje 534 mm.


Průměrné úhrny srážek v jednotlivých měsících v mm za období 1961 - 1990:

pro Újezdec:

I           II          III         IV        V         VI        VII       VIII      IX        X         XI        XII  rok          

28       28       27       38       61       78       63       57       42       35       43       34   534


Průměrný počet dnů s bouřkou za rok v Újezdec: 29