Srážkoměrné stanice v dPP obce Újezdec


Kvůli většímu riziku povodní z přívalových srážek, bude stěžejní srážkoměrná stanice pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise srážkoměrná stanice v Újezdci (ve správě OÚ). Tato nová srážkoměrná stanice je instalována na střeše obecního úřadu Újezdce.

Pro zpřesnění srážkové situace pro účely předpovědní povodňové služby slouží srážkoměrná stanice ve St. Městě (ve správě ČHMÚ), v Uherském Hradišti (ve správě MěÚ Uh. Hradiště) i na VD Koryčany.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Újezdec jsou na webovou aplikaci dPP obce Újezdec zařazeny:

a) srážkoměrná stanice umístěná na OÚ Újezdec (ve správě OÚ Újezdec)

b) srážkoměrná stanice ve Starém Městě (ve správě ČHMÚ)

c) srážkoměrná stanice u VD Koryčany (ve správě Povodí Moravy)

d) srážkoměrná stanice Uherské Hradiště (ve správě MěÚ Uherské Hradiště)