Újezdecký potok


Délka toku                           2,5 km

Plocha povodí                     2,7 km²

Pramen                               Újezdec  (374 m n. m.)

Ústí                                     Ořechovský potok ve výšce 219  m n.m.

Hydrologické pořadí            4-13-02-03-00


Průběh toku Újezdeckého potoka

Pramení v oblasti na kopci Záhumenice u součastné autobusové zastávky. A dále protéká zatrubněním do žlebu ve středu obce, kde je vybudována hasičská nádrž. Nádrž má pouze bezpečnostní přepad. Ve střední části žlebu potok protéká bažinami. Žleb je silně zarostlý a utváří specifický biotop. Na konci žlebu byl vybudován průtočný rybník, který slouží pro sportovní rybolov. Před ústím už potok protéká zemědělskou krajinou.


Přítoky

  1. Levostranné
  • ID toku (CEVT) 10 193 140
  • ID toku (CEVT) 10 208 502

Vodní toky v katastru obce Újezdec - mapa