D. GRAFICKÁ ČÁST


D.1. Základní mapa obce Újezdec

M 1 : 47 000

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.2.  Hlásné profily a srážkoměrné stanice

D.3.  Vodní toky a díla

D.4.  Záplavová území

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.5.  Objekty povodňového plánu

D.6.  Postupové doby

D.7.  Doprava

D.8.  Důležité organizace


Mapové servery z jiných zdrojů

Mapa protipovodňových opatření

Mapa ortofoto


Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku

D.8. Mapa obce Újezdec

M 1 : 5 000

D.9.  Mapa regionu Staroměstsko

M 1 : 25 000 včetně rozmístěni čidel a srážkoměrů

D.10.  Pracovní mapa povodňové komise obce Újezdec

M 1 : 10 000