C. Organizační část


Zabezpečení evakuace a evakuační místa


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Seznam evakuačních míst dPP Újezdec v POVIS

Evakuační střediska

Jako evakuační střediska slouží určené kulturní dům na katastru obce mimo záplavová území.

Seznam evakuačních míst v dPP obce Újezdec

Evakuační místo Kraj Obec(ORP) Obec Kapacita Stravování Poznámka  
DD Uherské Hradiště Zlínský kraj Uherské Hradiště Uherské Hradiště 40 Ne  
DD Uherský Ostroh Zlínský kraj Uherské Hradiště Uherský Ostroh 30 Ne  
Základní škola a Mateřská školka Traplice Zlínský kraj Uherské Hradiště Traplice 300 Ano  
Základní škola a MŠ Kunovice Zlínský kraj Uherské Hradiště Kunovice 350 Ano  
Základní škola Bílovice Zlínský kraj Uherské Hradiště Bílovice 300 Ne  
Základní škola Buchlovice Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice 90 Ne  
Základní škola Velehrad Zlínský kraj Uherské Hradiště Velehrad 200 Ne  
ZŠ a MŠ St. Město, Komenského Zlínský kraj Uherské Hradiště Staré Město 70 Ano  
ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Větrná Zlínský kraj Uherské Hradiště Uherské Hradiště 95 Ano  

Evakuační trasa v obci

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Újezdec do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.


Mapa evakuačních míst