DALŠÍ TOKY V KATASTRU OBCE ÚJEZDEC


Medlovický potok

Hydrologické pořadí       4-13-02-220 u pramene

Potok pramení na hranici katastrů Újezdec / Medlovice. Dále potok protéká podél komunikace II/422 přes Stříbrnice dále obcí Boršice, kde ústí do Dlouhé řeky.


Vodní toky v katastru obce Újezdec - mapa