Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace II/426 směr Medlovice, Syrovím jen do chvíle uzavření komunikace z důvodu naplavenin. V případě uzavření hlavního silničního mostu na hranice katastru s Medlovicemi může být doprava směrována přes polní cestu do Vážan.

V případě uzavření silnice na Syrovím je zvolit cestu směrem na Medlovice – Stříbrnic – Boršice – Tučapy – Vážany - Ořechov. Pokud bude uzavírka na směr Medlovice je nutno využít polní cesty do Vážan. Polní cesta do Vážan za intenzivního deště je velmi podmáčená a nestálá.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy. 


DOPRAVNÍ OMEZENÍ V DPP OBCE ÚJEZDEC

Přehled dopravních omezení v dPP Újezdec v POVIS

Dopravních omezení v katastru Újezdec


OBJÍZDNÉ TRASY V DPP OBCE ÚJEZDEC

Přehled objízdných tras v dPP Újezdec v POVIS

Objízdné trasy v katastru Újezdec