E.7. Export dat z dPP ČR pro obec Újezdec

Export dat připojených k povodňovému plánu v POVIS

exportovány jsou údaje z povodňového plánu: 10727 Digitální povodňový plán obce Újezdec
Nastavení rozsahu dat: obsaženy jsou všechny objekty lokalizované na správním území, objekty mimo správní území připojené k vybranému povodňovému plánu a k povodňovým plánům podřízených správních celků