Povodňová komise obce


Povodňovou komisi (PK) zřizuje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy PK z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Újezdec

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Újezdec

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP


Povodňová komise obce Újezdec

OÚ Újezdec, Újezdec 122, 687 41 pošta Medlovice

tel.: +420 572 594 818

mobilní tel.: +420 724 178 540

e-mail: starosta@ujezdec.cz

web: www.ujezdec.cz


Seznam členů PK obce Újezdec                           odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Gottwald, Zdeněk

předseda

OÚ Újezdec

724 178 540

Lechner, Josef

místopředseda

Polešovice 308

732 965 804

Gottwald, David

člen

MP Kateřinská 23, Olomouc

723 819 518

Štěpán, Stanislav

člen

Újezdec 97

603 265 484

Malinová, Eva

zapisovatelka

OÚ Boršice, Na Návsi 7

603 147 896