Ohrožené a ohrožující objekty


Území obce Újezdec je ohrožované povodní.

K určení ohrožených objektů se vyšlo z analýzy rizik území zpracovaných fy Crisis Consulting s.r.o. Uherské Hradiště. 

Povodeň při opuštění koryta toku Újezdeckého potoka zaplavuje hlavně újezdeckou „zmolu“, táhnoucí se po spádnici svahu středem celou obcí Újezdec.


Objekty na tocích:

  • více-účelová vodní nádrž
  • rybník na hranici katastru

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Újezdec v POVIS

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů v dPP Újezdec - popis a poloha

Objekty v inundačním území:

V případě přelití nebo porušení ochranných hrází na kopci nad hlavní komunikací jsou ohroženy objekty v k. ú. Újezdec u Osvětiman. Z hlediska škodlivých účinků se jedná zejména o areál zemědělského družstva a hnojiště na kopci Díly - zde podle povahy jednotlivých provozů hrozí znečištění vody látkami škodlivými vodám (ropné látky, chemikálie, atd.) případně odplavení materiálů, které mohou způsobit škody, ať už ohrožujícími chemickými látkami nebo mechanicky zátarasy, např. kusy dřev, odplavených stavebních materiálů apod..