Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

generální ředitel: RNDr. Jan Hodovský tel.: 541 637 202,

technicko-provozní ředitel: Ing. Vlastimil Krejčí tel.: 541 637 307, fax: 549 246 244

útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště,

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17, fax: 572 540 808, 


Vodoprávní úřad - MěÚ Uherské Hradiště, odb. životního prostředí - oddělení vodního hospodářství

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště,

Ing. Jan Krčma, Ph.D.,   tel. 572 525 840

Mgr. Eva Schneiderová, tel. 572 525 857