Popis správního území obce Újezdec


OÚ Újezdec – Újezdec 122, 687 41 pošta Medlovice

Telefon: +420 572 594 818

web: www.ujezdec.cz


Geografické souřadnice katastru:

49 ° 03' 1 ''  Sš                     49 ° 01' 32 ''  Sš

17 ° 17' 45 ''  Vd                   17 ° 16' 34 ''  Vd

Střed obce Újezdec:

49° 02' 10 '' Sš                     17° 16' 20 " Vd


Nadmořská výška:                                 338 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :  Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území obce je 341 ha


Počet obyvatel obce se pohybuje okolo 229, z toho:

  • děti do 14 - ti let                     33
  • ekonomicky aktivní               163
  • ekonomicky neaktivní             33

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody – Svazek obcí „Osvětimansko“
  • zemní plyn je dodáván RWE plynovod od obce Vážany
  • el. energie je dodávána vedením VVN 110kV
  • el. transformovna – rozvodny 110/22 kV Nedakonice a Kyjov