Způsob vyhlašování SPA


Oznámení o vývoji nepříznivé meteorologické situace oznamuje ČHMU - telefonicky, el. poštou na  obce s rozšířenou působností, Zlínský kraj a KOPIS HZS. Z ORP Uh. Hradiště je informace o dosažení SPA předáváno na PK obce Újezdce.


1. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

2. SPA - Stav pohotovosti se vyhlašuje

 • při dosažení určitého úhrnu srážek
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

3. SPA - Stav ohrožení se vyhlašuje

 • při dosažení určitého úhrnu srážek
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

2. SPA a 3. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a Újezdec a HZS Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje na základě zjištění dosažení limitů srážkových úhrnů pomocí sirény a hlášení obecním rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/nebezpečí. Současně zapíše datum a čas vyhlášení 2. SPA a následně 3. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Zlínského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Uherské Hradiště a KPK Zlínského kraje. Kromě toho ohlásí dosažení povodňových stavů na stálou službu a místní jednotku hasičů (JDSH Újezdec).


Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím obecního rozhlasu. Případně zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách.


OPIS HZS Zlínského kraje

Tel: 950 670 222, 950 670 299


HZS ÚO Uherské Hradiště

Ing. Jaroslav Křeháček

Tel: 950 675 302 (724 178 114)