80. léta – Nejvíce postižen dům č.p. 29

Příloha: Ohrožení intravilánu obce Újezdce u Osvětiman přívalovou vodou