B) Vodní nádrže


Vodní nádrže v katastru obce Újezdec z POVIS

- víceúčelová vodní nádrž na Újezdeckém potoku v Újezdci (ve správě OÚ Újezdec) účel:  krátkodobá akumulace povrchových vod při intenzivních srážkách, akumulace vody v období sucha.

Parametry vodní nádrže na Újezdeckém potoku v obci Újezdec

Parametr

MJ

Újezdec

ID DIBAVOD   413 020 300 002

Délka hráze

m

24

Plocha nádrže

m2

526

 

Rybník v bývalé cihelně na hranici katastru Újezdec/Ořechov

Tab. 2 Parametry nádrže na hranici katastru

Parametr

MJ

Újezdec

ID DIBAVOD   413 020 300 003

Plocha nádrže

m2

3 264