Analýza časových možností


Povodně z přívalových srážek (bleskové povodně), které vznikají zvláště na horním toku Újezdeckého potoka při vydatných deštích, zvláště bouřkového charakteru. 

Povodňová ochrana v těchto oblastech je zaměřena na preventivní zvládání přívalových dešťů. Včasná příprava techniky spolu se včasným varováním obyvatelstva. Za povodně se pak jedná o typy záchranných prací např. odčerpávání vody ze sklepů, odklízení nánosů bahna, budování protipovodňových opatření.